Βίντεο: Η πρόεδρος του ΕΚ για το Ευρωβαρόμετρο 2022

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την άνοιξη του 2022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19 Απριλίου και 16 Μαΐου σε όλα τα κράτη μέλη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο και συμπληρώθηκε με διαδικτυακές συνεντεύξεις όπου χρειαζόταν. Ολοκληρώθηκαν 26.578 συνεντεύξεις, με τα αποτελέσματα της ΕΕ να σταθμίζονται ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού σε κάθε χώρα.

Η ομιλία της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το θέμα:


LIVE: OPEN WEEKEND
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΣΤΙΣ 06:00 ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ