ΑΙΧΜΕΣ: Ενεργειακή μετάβαση – Δημιουργία ταμείου στήριξης ευάλωτων πολιτών