ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ: Ολοκλήρωση του προγράμματος «Η Ευρώπη μετρά»