Γεωργίου: Η έκθεση για την Τουρκία «υιοθετεί δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Γεωργίου: Η έκθεση για την Τουρκία «υιοθετεί δύο μέτρα και δύο σταθμά»