ΕΕ: Κοινός φορτιστής για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές