Κυριακιδου: Πρόταση για νέο σύστημα ελέγχου για τον καρκίνο