Λουκάς Φουρλάς: «Φτώχεια με γυναικείο πρόσωπο» – Καλεί την κομισιόν να λάβει μέτρα για ίση μεταχείριση των φύλων

Λουκάς Φουρλάς: «Φτώχεια με γυναικείο πρόσωπο» – Καλεί την κομισιόν να λάβει μέτρα για ίση μεταχείριση των φύλων