Ποιος ο ρόλος της Κύπρου στην τριμερή συμφωνία για μεταφορά ισραηλινού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο