Υπ.Γεωργίας: Αναφορά στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στην Κύπρο στο Συμβούλιο ΕΕ 

Υπ.Γεωργίας: Αναφορά στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στην Κύπρο στο Συμβούλιο ΕΕ