Φουρλάς: Η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται στα ΜΜΕ και στον πολιτισμό με θετικό πρόσημο

Φουρλάς: Η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται στα ΜΜΕ και στον πολιτισμό με θετικό πρόσημο