Λ. Φουρλάς: Κατήγγειλε τις τουρκικές απειλές στην Ε.Ε.