Μαυρίδης: Ευρωπαϊκό πλαίσιο για κατώτατο μισθό και Κύπρος