Νιαζί: Σε Ρωσία και Τουρκία συνεχίζεται η ανολοκλήρωτη κληρονομιά του 19ου αιώνα