Υπ. Ενέργειας ΕΕ: Διαφωνία για το ανώτατο όριο στην τιμή φυσικού αερίου