Χιλή: Η χώρα που ψάχνει τις απώλειες της, μα και τη Δημοκρατία