Κ. Μαυρίδης: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ασφάλεια πτήσεων στη Μεσόγειο