Επαφές Κυριακίδου στην Αθήνα για ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία, καρκίνο και COVID-19