Τεχνική στήριξη Κομισιόν σε Κύπρο και άλλα 16 ΚΜ για περιορισμό εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα από τη Ρωσία