Τεχνική στήριξη στην Κύπρο και ακόμα οκτώ κράτη μέλη για την υποδοχή προσφύγων από τη Ουκρανία θα παρέχει η Κομισιόν