Οι θέσεις των πολιτών για το Μέλλον της Ευρώπης – «Ευρωπαϊκή δημοκρατία»