Ιστορική συμφωνία στην ΕΕ: Κοινός φορτιστής για όλες τις συσκευές μέχρι το 2024