Λ. Χριστοφόρου: Εστίασε στην ανάγκη ανάδειξης του πλούτου των νησιών της ΕΕ