Νιαζί Κιζίλγιουρεκ: Ο εθνικιστής, ο αριστερός και η Δύση