Συμβούλιο Υγείας ΕΕ: Ανέδειξε την ανάγκη για ενισχυμένη πολυμέρεια στο πλαίσιο του ΠΟΥ ο Χατζηπαντέλα