Τουρκία: Η ΕΕ παρέχει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων προσφύγων