Κυριακίδου: Σημαντική η μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων – Στήριξη στους παραγωγούς