Ο λόγος στους Ευρωπαίους πολίτες – Οι προτάσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης

Πολίτες από κάθε γωνιά της ΕΕ, συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την επόμενη μέρα, μέσα από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Το OMEGA προβάλλει τις θέσεις των πολιτών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος «Η Ευρώπη μετρά!».

Η υγεία στο μικροσκόπιο

Ένας από τους καίριους τομείς για τον οποίο και κατέθεσαν οι πολίτες τις εισηγήσεις τους, ήταν αυτός της υγείας. Μεταξύ άλλων, οι πολίτες επικεντρώθηκαν στη σημαντικότητα ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Σημαντικότερος πάντως στόχος, η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλους ανεξαιρέτως.

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον

Στο επίκεντρο των προτάσεων των ευρωπαίων πολιτών, βρέθηκαν και η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, με προτάσεις που περιλαμβάνουν την ενίσχυση του ρόλου και της δράσης της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, αλλά και της εκπαίδευσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο

Μιλώντας για το πώς οραματίζονται την ΕΕ στον κόσμο, οι πολίτες πρότειναν τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ξένους παράγοντες σε οικονομικά στρατηγικούς τομείς, με μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν την ενίσχυση της αυτονομίας της σε βασικούς στρατηγικούς τομείς.

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας

Ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν στο επίκεντρο, πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη εξέφρασαν τις θέσεις τους για την οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τις θέσεις εργασίας. Πρωταρχικός στόχος η διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, της βιώσιμη ανάπτυξης, της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, καθώς και της ανθρώπινης προόδου.

Ουσιαστικά οι συμμετέχοντας τόνισαν την ανάγκη για μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια

Αξίζει να αναφερθεί πως οι πολίτες κατέθεσαν εισηγήσεις σχετικά με το θέμα «αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια». Ανάμεσα στις προτάσεις τους ήταν το ίδιο το κράτος δικαίου, οι δημοκρατικές αξίες και η ευρωπαϊκή ταυτότητα, με στόχο τη συστηματική προάσπιση του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη.

Τονίζοντας πως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως οι αξίες και οι αρχές που κατοχυρώνονται στις συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ είναι μη διαπραγματεύσιμες, μη αναστρέψιμες και εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις για ένταξη και προσχώρηση στην ΕΕ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης και φορέας καθορισμού προτύπων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και να χαρτογραφήσει έναν ευρωπαϊκό τρόπο οικοδόμησης μιας δεοντολογικής, ανθρωποκεντρικής, διαφανούς και ασφαλούς ψηφιακής κοινωνίας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των πολιτών.

Οι πολίτες τονίζουν την ανάγκη η Ευρώπη, να φανεί φιλόδοξη στην προσέγγισή της και να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση, ενώ ταυτόχρονα να μπορεί να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται.

Ευρωπαϊκή δημοκρατία

Επιπρόσθετα, ανάμεσα στις προτάσεις που κατατέθηκαν βρέθηκε η ενημέρωση των πολιτών, η συμμετοχή και η νεολαία. Οι πολίτες εκφράζουν τη θέση πως είναι αναγκαία η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και των νέων στη δημοκρατία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αναπτυχθεί μια «πλήρης εμπειρία του πολίτη» για τους Ευρωπαίους, να διασφαλιστεί ότι η φωνή τους ακούγεται και στα διαστήματα μεταξύ των εκλογών και ότι η συμμετοχή είναι πραγματική.
Στόχος των προτάσεων είναι να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κατανοητή και προσιτή και να ενισχυθεί η κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Μετανάστευση

Αναφορικά με πρόταση που αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, στόχος των μέτρων που πρότειναν οι πολίτες, είναι η ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες θεωρούν πως θα πρέπει ο ρόλος της ΕΕ στην αντιμετώπιση όλων των μορφών παράτυπης μετανάστευσης να ενισχυθεί καθώς και η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός

Τέλος, οι πολίτες κατέθεσαν εισηγήσεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα. Μέσω των προτάσεών τους, στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, εντός του οποίου όλοι οι πολίτες θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.

Καταλήγοντας, μέσω του προγράμματος «Η Ευρώπη μετρά», οι πολίτες είχαν την ευκαιρία τόσο να προβάλουν τις θέσεις τους, όσο και τα καταθέσουν τις προτάσεις τους μέσα από τη δική τους οπτική γωνία, με κοινό στόχο τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Ευρώπη.


LIVE: ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΣΤΙΣ 07:00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ