Ευρ. Συμβούλιο: Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της 2ης μέρας