«Η Ευρώπη μετρά»: Εκδήλωση για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την ΕΕ