Βιώσιμες εναλλακτικές στα χημικά φυτοφάρμακα τόνισε η Κυριακίδου