Κ. Μαυρίδης: Τι μας καθιστά ευάλωτους απέναντι στην Τουρκία;