Κ. Μαυρίδης: Το Διεθνές Δίκαιο παραβιάζεται και στην Αν. Μεσόγειο από την Τουρκία