Διαδεδομένη για το 94% των Κυπρίων η διαφθορά στη χώρα