Κυριακίδου: Επισκέφθηκε τα νοσοκομεία της Ουκρανίας – Πρόσβαση της χώρας σε κονδύλια της Ε.Ε.