Κ. Μαυρίδης: Η πολιτική της αποτροπής έναντι του τουρκικού επεκτατισμού