Το Πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, μια προσωπική μαρτυρία