Λουκάς Φουρλάς: Αξιοπρεπής κατώτατος μισθός για όλους