Κυριακίδου: Η ΕΕ μπορεί να ανταποκριθεί στην έκκληση Ουκρανίας για ασθενοφόρα