Απάντηση Κυριακίδου σε ερώτηση Παπαδάκη για τα υψηλά ποσοστά καισαρικών τομών στην Κύπρο