«Εργαζόμενοι πεθαίνουν από τον καύσωνα»: Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ζητούν όριο θερμοκρασίας για εξωτερικές εργασίες