Κ. Μαυρίδης: Η γαλήνη ενός αφανούς νεομάρτυρα στην εισβολή του 1974