Κ. Μαυρίδης προς ΕΕ: Προληπτική πολιτική για σεισμούς

Κ. Μαυρίδης προς ΕΕ: Προληπτική πολιτική για σεισμούς