Στην πανδημία η ΕΕ ήταν το φαρμακείο του κόσμου, δηλώνει η Επίτροπος Κυριακίδου