Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας στην Αν. Μεσόγειο στο Ευρωκοινοβούλιο