Κύπρος, Οικονομία


Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων - Tι ισχύ για την Κύπρο;
 Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης  Καταθέσεων - Tι ισχύ για την Κύπρο;

Ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους είχε σήμερα ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης , κατά την οποία έγινε συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση, την Εταιρική φορολογία και το πρόγραμμα στήριξης διορθωτικών μεταρρυθμίσεων.

Του Στέλιου Χαραλάμπους

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Μαυρίδης ενημέρωσε μεταξύ  άλλων και για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων.

Ο Ευρωβουλευτής σημείωσε ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης συμφωνήθηκαν τρεις πυλώνες από τους οποίους εφαρμόστηκαν οι δύο

  • Κοινοί κανόνες εποπτείας τραπεζών
  • Κοινοί κανόνες στην επίλυση προβληματικών τραπεζών
  • Σχέδιο Πανευρωπαϊκής Εγγύησης των Καταθέσεων στις Τράπεζας, το οποίο ολοένα και μετατίθεται στο απώτερο μέλλον.

Όπως ανέφερε η αρχιτεκτονική της Τραπεζικής Ένωσης περιελάμβανε και την παροχή κοινής προστασίας σε όλους τους καταθέτες της ΕΕ την οποία να παρέχει Ευρωπαϊκός Οργανισμός για να μην δημιουργείται διάκριση με βάση το κράτος όπου κάποιος καταθέτει τα χρήματα του. Τώρα, ως έχει η κατάσταση, υπάρχει διάκριση εις βάρος των αδύνατων κρατών μελών τα οποία είναι υποχρεωμένα να εγγυώνται τις καταθέσεις μέχρι 100,000 ευρώ ανά καταθέτη σε τράπεζα. 

Η διάκριση δημιουργείται επειδή τις καταθέσεις των τραπεζών εγγυώνται αδύνατα Κράτη, όπως τα κράτη του ευρωπαικού νότου (Κύπρος, Ελλάδα, κ.ά.) ενώ σε άλλα κράτη εντός της ΕΕ, τις καταθέσεις των τραπεζών εγγυώνται τα δυνατά αυτά κράτη (π.χ. Γερμανία). Ενώ η παρέμβαση της ΕΕ πρέπει να είναι ουδέτερη, η παρέμβαση στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης ως έχει, δημιουργεί έμμεση διάκριση εις βάρος των τραπεζών σε αδύνατα κράτη μέλη που πρέπει να ανταγωνιστούν τράπεζες σε δυνατά κράτη που εγγυώνται τις καταθέσεις τους και παρέχουν ασφάλεια που προσελκύει τις καταθέσεις από άλλα κράτη μέλη, ανέφερε ο κ. Μαυρίδης.

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για Μεταρρυθμίσεις

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο τεχνικής υποστήριξης των κρατών-μελών για σχεδιασμό και υλοποίηση του μεταρρυθμίσεων σε περίπτωση που τα ίδια το επιθυμούν. 

‘Όπως ανέφερε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης τα Κράτη-Μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή τεχνική βοήθεια (π.χ. αποστολή εμπειρογνωμόνων, δράσεις για κατάρτισης, συνέδρια, εργαστήρια, επισκέψεις εργασίας, μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις κ.ά.) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την χρησιμοποίηση, με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, των κονδυλίων της ΕΕ που είναι διαθέσιμα για τους σκοπούς αυτούς.

Όσον αφορά του τομείς του προγράμματος  αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

  • Ο κοινωνικός διάλογος
  • Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
  • Ο τομέας της ενέργειας με υποδομές και επίτευξη ενεργειακής διαφοροποίησης
  • Η αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού
  • Ο δανεισμός για την πραγματική οικονομία και η τόνωση των επενδύσεων

Top News