Καλή Ζωή


ΦAΣOΛIA ΓIAXNI ME ΛOYKANIKO KPAΣATO - ΒΙΝΤΕΟ
ΦAΣOΛIA ΓIAXNI ME ΛOYKANIKO KPAΣATO - ΒΙΝΤΕΟ

ΦAΣOΛIA ΓIAXNI ME ΛOYKANIKO KPAΣATO

ΥΛΙΚΑ

30 ΓP NTOMATA ΦPEΣKA

30 ΓP KPEMMYΔI 

30 ΓP KAPOTO

50 ΓP ΠATATA

100 ΓP ΦAΣOΛIA

10 ΓP EΛAIOΛAΔO

5 ΓP ΠAΣTA NTOMATA

50 ΓP ΛOYKANIKO 

AΛATI-ΠIΠEPI-ΘYMAPI