Πυρίσιης Γιώργος


Πυρίσιης Γιώργος

Ο Γιώργος Πυρίσιης είναι οικονομικός συντάκτης στην εφημερίδα «Αλήθεια». Απόφοιτος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

[email protected]


Omega Web TV

OMEGA NEWS
OMEGA NEWS