Γνωριμία με την Κυπριακή Δημοκρατία

Με την ευκαιρία ας διαβάσουμε το σύνταγμα της

Η επέτειος της ανακήρυξης της κυπριακής ανεξαρτησίας έδωσε την ευκαιρία στις πολιτικές δυνάμεις της νήσου να αναδείξουν γι’ ακόμα μια φορά την αντίληψη πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα δεύτερο ελληνικό κράτος στο νησί της Κύπρου. Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι  το κράτος του κυπριακού ελληνισμού. «Η ίδρυση του κράτους μας», ανέφερε ενδεικτικά η επετειακή ανακοίνωση του ΔΗΚΟ, «ήταν μεγάλο επίτευγμα και αποδείχτηκε η ασπίδα και το δόρυ του Ελληνισμού στην Κύπρο», γι’ αυτό οφείλουμε να το προστατεύσουμε επειδή «το χρωστάμε σ’ αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους γι’ αυτή την (κυπριακή;) σημαία. Το οφείλουμε στις επόμενες γενεές των Ελλήνων της Κύπρου».

Με την ευκαιρία της επετείου της κυπριακής ανεξαρτησίας που τόσο μας συνεπαίρνει και μας δονεί, θα ήταν σκόπιμο να επιχειρήσουμε μια γνωριμία με το κράτος μας τα οποίο οφείλουμε στις επόμενες γενεές των Ελλήνων. Μια ματιά στο σύνταγμα του κυπριακού κράτους, θα μας πείσει πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι όλων των Κυπρίων, και όχι μόνο μιας κοινότητας, έστω της μεγαλύτερης (της πολύ μεγαλύτερης, όντως). Όπως  σαφώς διευκρινίζεται από την πρώτη πρώτη αναφορά στο σύνταγμα «η Κυπριακή Πολιτεία είναι ανεξάρτητος και κυρίαρχος Δημοκρατία, προεδρικού συστήματος, της οποίας ο Πρόεδρος είναι Έλλην και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, εκλεγόμενοι αντιστοίχως υπό της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητος της Κύπρου».

Περαιτέρω στα άρθρα 2 έως 5 που ακολουθούν περιέχονται διατάξεις που αφορούν τη διαφορετική λειτουργία των δύο κοινοτήτων (εντός του ενιαίου κράτους) των οποίων οι ιδιαιτερότητες της μιας προς την άλλη οφείλουν να γίνουν σεβαστές προκειμένου να καταστεί δυνατή η

συμβίωσή τους. Έτσι έχουμε την αναγνώριση και τον ισότιμο σεβασμό προς την ελληνική και την τουρκική κοινότητα, την ύπαρξη δύο επισήμων γλωσσών, την αναγνώριση ελληνικών και τουρκικών εορτών, δυο εκπαιδευτικών συστημάτων, την ισότητα των πολιτών και των κοινοτήτων αντίστοιχα κ.ο.κ

Αν υπεισέλθει κανείς στις λεπτομέρειες του συντάγματος θα διαπιστώσει πως η Κυπριακή Δημοκρατία μοιράζεται πολιτικά (όχι αριθμητικά) ισότιμα μεταξύ των δυο κοινοτήτων γι’ αυτό ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος έχουν τις ίδιες ακριβές πολιτικές εξουσίες και δικαιώματα. Η διαφορά είναι μόνο στους αριθμούς γεγονός, όμως, που δεν μετατρέπει το ανεξάρτητο αυτό κράτος σε ελληνικό.

 

Για τη γνωριμία με την Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι αρκετό ένα σύντομο άρθρο αλλά κάτι περισσότερο που αν δεν το επιχειρήσουμε έγκαιρα υπάρχει ο κίνδυνος το κυπριακό κράτος που το νομίζουμε ελληνικό, να τουρκέψει. 

Top News