Γιατί δεν πρέπει να λέτε «συγνώμη» στη δουλειά και τι να πείτε αντ’ αυτού