Φεβρουάριος: Γιατί έχει 28 ημέρες και όχι 30 ή 31

Φεβρουάριος: Γιατί έχει 28 ημέρες και όχι 30 ή 31